قیمت گذاری هوشمندانه برای سودآوری بهتر

امروز به دلیل مواجهه با پدیده جهانی شدن، با فشار زیاد برای کاهش #قیمت روبرو هستیم. نقطه پایانی هر فعالیت تولیدی و تجاری فروش است، بنابراین چنانچه نتوانیم بهترین قیمت را برای #محصولات خود بگذاریم، تمام فعالیتهایی که انجام می‌دهیم تنها هدر دادن وقت خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه #قیمت_گذاری بصورت منطقی و درست …

استراتژیهای بازاریابی بین الملل

۱- صادرات: ۲- اعطای امتیاز: ۳- فرنچایزینگ: ۴- تولیدقرار دادی : ۵- قرارداد مدیریتی : ۶- سرمایه گذاری مستقیم خارجی: ۷- پیمانهای استراتژیک: #صادرات از زمانهای قدیم متداولترین روش ورود به بازار کشور میزبان بوده است.دولتها معمولا شرکتهای خود را به صادرات تشویق میکنند به خاطر اینکه صادرات میزان اشتغال را افزایش می دهد رقابت …

Registration

Forgotten Password?