کمپین تبلیغاتی پایه

مشخصات کمپین پایه

مناسب برای کسب و کارهای کوچک فاقد وبسایت، در این روش متن آگهی شما در سایت های تبلیغات اینترنتی و دسته بندی مرتبط با موضوع آگهی درج و در فواصل منظم به روز رسانی خواهد شد. نتیجه این عملکرد افزایش تماس های ورودی و همچنین معرفی نام و خدمات مجموعه در موتورهای جستجوگر خواهد شد.

این روش تبلیغات در فاصله زمانی ۲۰ تا ۳۰ روز از شروع، اولین نتایج خود را بروز خواهد داد و پس از اتمام مدت کمپین حداقل ۳ تا ۶ ماه همچنان تاثیر خواهد داشت و به مرور از تاثیر آن کاسته خواهد شد.

اطلاعاتی که در آگهی درج خواهد شد شامل:

متن دلخواه حداکثر ۲۰۰ کلمه / عکس یا بنر دلخواه / شماره تلفن ثابت / شماره تلفن همراه / نشانی / امکان طراحی بنر و…

[easy-pricing-table id=”2595″]

کمپین تبلیغاتی کلاسیک

مشخصات کمپین کلاسیک

مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط دارای وبسایت، در این روش متن آگهی شما در سایت های تبلیغات اینترنتی و دسته بندی مرتبط با موضوع آگهی درج و در فواصل منظم به روز رسانی خواهد شد. نتیجه این عملکرد افزایش تماس های ورودی و همچنین معرفی نام و خدمات مجموعه در موتورهای جستجوگر خواهد شد.

این روش تبلیغات در فاصله زمانی ۲۰ تا ۳۰ روز از شروع، اولین نتایج خود را بروز خواهد داد و پس از اتمام مدت کمپین حداقل ۳ تا ۶ ماه همچنان تاثیر خواهد داشت و به مرور از تاثیر آن کاسته خواهد شد.

اطلاعاتی که در آگهی درج خواهد شد شامل:

متن دلخواه حداکثر ۴۰۰ کلمه / عکس یا بنر دلخواه / شماره تلفن ثابت / شماره تلفن همراه / نشانی وبسیات یا صفحه اینستاگرامی و … / نشانی / امکان طراحی بنر و…

[easy-pricing-table id=”2658″]