داستان ما

۱۳۷۱

شروع فعالیت

شروع فعالیت رسمی مجموعه با نام قاصدک اسپادنا

۱۳۷۴

راه اندازی واحد چاپ

ورود به دنیای چاپ و نشر با تشکیل تیم طراحی و نظارت چاپ حرفه ای.

۱۳۷۶

راه اندازی واحد برنامه نویسی

افتتاح واحد برنامه نویسی قاصدک سافت با رویکرد برنامه نویسی بانکهای اطلاعاتی و تولید وبسایت های اینترنتی

Registration

Forgotten Password?